Czy potrafisz dopasować miasto do podanych obiektów?

Przeczytaj nazwy przykładowych zabytków i sprawdź, czy wiesz, w jakim mieście należy ich szukać.