Czy potrafisz zgadnąć tytuł utworu literackiego, mając do dyspozycji trzy słowa?