Czy wiesz, kto skomponował podane utwory?

Jak dobrze znasz kompozycje poszczególnych autorów?