Jak dobrze znasz instrumenty orkiestrowe?

Znasz tytuły, kompozytorów, linie melodyczne... a co z instrumentami?