Czy znasz utwory muzyczne, w tytułach których pojawia się słowo "taniec"?

Sprawdź, czy akurat te konkretne tytuły udało Ci się zapamiętać!