Czy znasz utwory muzyczne związane ze słowem "fantazja"?

Poddaj drobiazgowemu testowi swoją wiedzę na temat muzyki klasycznej.