Jak wiele wiesz na temat terytoriów zależnych?

Czy wiesz, jakim krajom podlegają poszczególne terytoria zależne?