Jaka jest Twoja podstawowa wiedza geograficzna?

Czy Twoja orientacja w zakresie geografii wykracza poza przeciętną?