Jak wiele wiesz o deszczu w sztuce?

Jak wiele wiesz o motywie deszczu w literaturze, muzyce czy filmach?