Jak wiele wiesz o diable w sztuce?

Jak dobrze się orientujesz w motywie sił nieczystych przewijającym się w literaturze, malarstwie czy muzyce?