Czy znasz malarskie wizerunki morza?

Czy wiesz, w jaki sposób morze przedstawiali znani malarze?