Litera T- czy jesteś chodzącym słownikiem?

Tylko Ty i T.

Stado dzikich stepowych koni to tabor, tabun, tambur, a może jednak tartan? I czy wiesz, co określamy mianem "tyrady"?