Baśnie Hansa Christiana Andersena - test znajomości lektury

Hans Christian Andersen, "Baśnie" - test z lektury.

Czy pamiętasz te najsłynniejsze, jak "Brzydkie kaczątko" czy "Dziewczynka z zapałkami"? Sprawdź swoją wiedzę.