Baśnie Hansa Christiana Andersena - test znajomości lektury

Hans Christian Andersen, "Baśnie" - test z lektury. Czy pamiętasz te najsłynniejsze? Sprawdź swoją wiedzę.