Czeski quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

Quiz o Czechach, czyli przechadzka po urokliwych uliczkach Pragi zwieńczona doskonałym obiadem z knedlikami... Jak wiele wiesz o naszych południowych sąsiadach?