Czy uzupełnisz brakujący wyraz w tytułach polskich wierszy?

Słowacki, Mickiewicz, Tuwim, Leśmian... - ich wiersze omawialiśmy w szkole i uczyliśmy się ich na pamięć.

Sprawdź, czy w głowie zostały Ci choćby tytuły tych znanych utworów!