Większość kończy z wynikiem 7/10. Będziesz lepszy?

Czy uda Ci się odpowiedzieć poprawnie co najmniej 8 razy?

Traktat wersalski został podpisany po I czy po II wojnie światowej? Jakiego kraju stolicą jest Hanoi?