Polska kultura - tylko 3% osób uzyskuje komplet punktów!

Znasz polskich aktorów? Filmy? Kabarety? Jeśli tak, to masz wielkie szanse.