Październik miesiącem oszczędzania

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy związanej z zagadnieniami oszczędzania :)