QUIZ o kolędach - 2024

Quiz zawiera 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą tekstów kolęd i pastorałek. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 1 punkt. Maksymalny czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 1 minutę.
Po rozwiązaniu quizu pojawi się prośba o podanie imienia oraz adresu e-mail (pole nieobowiązkowe). Osoby chcące wziąć udział w grze o drobny upominek prosimy o podanie adresu e-mail.
Powodzenia :)