Zdarza nam się krytykować muzułmanów. A czy znamy podstawy Koranu?

Zapewne mamy bardzo różne poglądy na temat wartości i znaczenia poszczególnych religii. Jeżeli bliski Ci jest pluralizm religijny, spróbuj rozwiązać ten quiz. Sprawdź, co wiesz o islamie.