Czy powiążesz wydarzenie z właściwym krajem?

Wynalezienie papieru, afera Watergate... Czy z łatwością wskażesz kraj związany z danym wydarzeniem?

Przywołaj na pomoc swoją wiedzę historyczno-geograficzną i spróbuj odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania.