Po jednym pytaniu z każdego wieku. Poradzisz sobie?

Od X do XXI wieku - jedno pytanie z każdego. Które sprawi Ci najwięcej kłopotów?