Geografia Europy - wyeliminuj niepasującą odpowiedź!

Jedna z podanych odpowiedzi zupełnie nie pasuje do pytania. Czy znasz geografię Europy na tyle, żeby prawidłowo wskazać, która to odpowiedź?