Czy znasz teksty piosenek Conchity Wurst?

Odpowiedz na pytania i sprawdź, czy jesteś w stanie rozpoznać wszystkie fragmenty tekstów i określić, z jakich są piosenek.