Czy przyniósłbyś wstyd swojemu nauczycielowi od geografii?

1 / 12

Które z poniższych państw nie leży na wyspie?

Maroko

Malta

Japonia

Jamajka