Czy przyniósłbyś wstyd swojemu nauczycielowi od geografii?

1 / 12

W Ameryce Południowej

W Afryce

W Azji

W Europie