Czy przyniósłbyś wstyd swojemu nauczycielowi od geografii?

W Azji

W Afryce

W Ameryce Południowej

W Europie