Czy przyniósłbyś wstyd swojemu nauczycielowi geografii?