Pisma urzędowe - potrafisz je prawidłowo pisać?

Obejmować jak najwięcej wątków w jednym piśmie

Wyraźną, trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

Mieć całościową, blokową budowę z oddzielonym podpisem