Czy dobrze znasz związki frazeologiczne?

Czy będące w powszechnym użyciu wyrażenia, zwroty i frazy okażą się dla Ciebie twardym orzechem do zgryzienia? Zaraz się przekonamy!

Urodzony w niedzielę - co oznacza ten związek frazeologiczny? Co się dzieje, gdy stracisz rezon albo szukasz dziury w całym?