Czy odgadniesz nazwę kraju na podstawie jednego słowa?

Belgią

Izraelem

Indiami

Szwecją