Czy odgadniesz nazwę kraju na podstawie jednego słowa?

Belgią

Indiami

Szwecją

Izraelem