Czy wystarczy Ci jeden wyraz, by odgadnąć, o jaki kraj pytamy? (część druga)

Czy wystarczy jeden wyraz, by naprowadzić Cię na właściwe skojarzenie geograficzne?