Który wyraz NIE pasuje do pozostałych?

Siano

Zastawa

Kula

Gody