Który wyraz NIE pasuje do pozostałych?

Gody

Zastawa

Kula

Siano