Czy w starciu z tymi pytaniami okażesz się orłem?

1 / 10

Rzemieślnik odlewający z brązu, miedzi, mosiądzu lub spiżu dzwony, lufy do dział, posągi, świeczniki i przedmioty codziennego użytku to:

Rymarz

Lutnik

Dekarz

Ludwisarz