Jak dobrze znasz słynnych Polaków?

Biskupem

Trefnisiem

Paziem

Hetmanem