20 przekrojowych pytań z nauk ścisłych - jak sobie poradzisz?

1 / 20

Etanol

Wodorotlenek węgla

Metanol

Kwas mrówkowy