Podstawy chemii - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

Kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków chemicznych?

Gregor Mendel

Iwan Pawłow

Dmitrij Mendelejew

Blaise Pascal