Podstawy chemii - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

Kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków chemicznych?

Iwan Pawłow

Blaise Pascal

Dmitrij Mendelejew

Gregor Mendel