Czy wynik quizu odzwierciedli poziom Twojego wykształcenia?

Henryk Sienkiewicz

Bolesław Prus

Stefan Żeromski

Eliza Orzeszkowa