Czy wynik quizu odzwierciedli poziom Twojego wykształcenia?

Henryk Sienkiewicz

Eliza Orzeszkowa

Stefan Żeromski

Bolesław Prus