Czy wynik quizu odzwierciedli poziom Twojego wykształcenia?

1 / 12

Stefan Żeromski

Henryk Sienkiewicz

Bolesław Prus

Eliza Orzeszkowa