Quiz językowy dla bystrzaków!

Autor:
Poważny pielgrzym, mimo szron i błoto,
Idzie i wzdycha piechotą...

Chór:
Musiał się wybrać wcześnie, przed mrozami,
Bo byłby wzdychał saniami...

Ten wiersz Cypriana Kamila Norwida jest przykładem celowego zastosowania:

Amfibolii

Barbaryzmu

Ekwiwokacji

Błędu leksykalnego