Czy potrafisz odgadnąć słowo, które łączy trzy pozostałe?