Czy odgadniesz tytuł powieści znając jej miejsce akcji?

W zamku Tyntagiel toczy się częściowo akcja książki:

Merlin

Czarodziejska góra

Pieśń o Rolandzie

Dzieje Tristana i Izoldy