Czy wybierzesz same poprawne odpowiedzi?

Kamery

Odkurzacza

Radiomagnetofonu

Instrumentu