12 trudnych słów, które warto znać - kojarzysz je?

Rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy

Kluczowe i namacalne fakty w danej sprawie, często niewygodne

Cenne przedmioty zbierane przez pokolenia przez daną rodzinę

Przedmioty przedstawiające świętych lub symbolizujące prawdy wiary