16 pytań z nauk ścisłych, na które każdy dorosły powinien znać odpowiedź!

Z zachodu na wschód

Ze wschodu na zachód

Ze wschodu na południe

Z północy na południe

Jaki rodziaj promieniowania powoduje oparzenia słoneczne?

Ultrafiolet

Podczerwień

Promieniowanie gamma

Promieniowanie rentgenowskie

Które z tych cząstek elementarnych uznawane są za najmniejsze?

Atomy

Elektrony

Protony

Neutrony

W jakim czasie Książyc dokonuje pełnego obiegu wokół Ziemi?

28 dni

12 godzin

24 godziny

356 dni

Które z poniższych jest przykładem reakcji chemicznej?

Rdzewienie gwoździa

Wrzenie wody

Rozpuszczanie się soli

Odkształcanie się piłki podczas nacisku

Jaką funkcję w organizmie pełnią erytrocyty?

Chronią przed wirusami i bakteriami

Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi

Przenoszą tlen

Są odpowiedzialne za równowagę hormonalną kobiet

Cieśnina pomiędzy Ameryką Północną a Azją to:

Cieśnina Magellana

Cieśnina Cooka

Cieśnina Beringa

Cieśnina Bosfor

Cd

Zn

Cu

Si

Miliony lat temu kontynenty miały zupełnie inny kształt, a ich proces przemieszczania się nadal trwa.

Fałsz

Prawda

Emisji promieniowania elektromagnetycznego

Emisji wiązki elektronów

Wykorzystaniu światła przechodzącego przez układ optyczny soczewek

Wykorzystaniu skupionych fal ultradźwiękowych

Czy temperatura wrzenia czystej chemicznie wody wynosi zawsze 100°C?

Nie

Tak

Z łupków wydobywa się przede wszystkim:

Ropę naftową

Węgiel łupkowy

Olej rafineryjny

Gaz ziemny

Winda, którą wjeżdżasz na 20 piętro, nagle zaczyna spadać. Czy możliwe jest uratowanie się, jeśli przed samym jej upadkiem podskoczysz?

Tak

Nie

Ile litrów wody potrzebujemy, by w 1/3 wypełnić wannę o wymiarach 1.5m x 1m x 1m?

75 litrów

50 litrów

500 litrów

1000 litrów

890 milionów lat

120 milionów lat

10 miliardów lat

4,5 miliarda lat

Która jednostka NIE należy do jednostek podstawowych układu SI?

Kilogram

Kelwin

Dżul

Sekunda