16 pytań z nauk ścisłych, na które każdy dorosły powinien znać odpowiedź!

1 / 16

Ze wschodu na zachód

Z północy na południe

Ze wschodu na południe

Z zachodu na wschód

2 / 16

Jaki rodziaj promieniowania powoduje oparzenia słoneczne?

Promieniowanie rentgenowskie

Promieniowanie gamma

Podczerwień

Ultrafiolet

3 / 16

Które z tych cząstek elementarnych uznawane są za najmniejsze?

Neutrony

Atomy

Protony

Elektrony

4 / 16

W jakim czasie Książyc dokonuje pełnego obiegu wokół Ziemi?

12 godzin

28 dni

356 dni

24 godziny

5 / 16

Które z poniższych jest przykładem reakcji chemicznej?

Rozpuszczanie się soli

Rdzewienie gwoździa

Wrzenie wody

Odkształcanie się piłki podczas nacisku

6 / 16

Jaką funkcję w organizmie pełnią erytrocyty?

Są odpowiedzialne za równowagę hormonalną kobiet

Przenoszą tlen

Chronią przed wirusami i bakteriami

Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi

7 / 16

Cieśnina pomiędzy Ameryką Północną a Azją to:

Cieśnina Bosfor

Cieśnina Magellana

Cieśnina Beringa

Cieśnina Cooka

8 / 16

Zn

Cd

Cu

Si

9 / 16

Miliony lat temu kontynenty miały zupełnie inny kształt, a ich proces przemieszczania się nadal trwa.

Prawda

Fałsz

10 / 16

Emisji wiązki elektronów

Wykorzystaniu światła przechodzącego przez układ optyczny soczewek

Wykorzystaniu skupionych fal ultradźwiękowych

Emisji promieniowania elektromagnetycznego

11 / 16

Czy temperatura wrzenia czystej chemicznie wody wynosi zawsze 100°C?

Tak

Nie

12 / 16

Z łupków wydobywa się przede wszystkim:

Ropę naftową

Gaz ziemny

Olej rafineryjny

Węgiel łupkowy

13 / 16

Winda, którą wjeżdżasz na 20 piętro, nagle zaczyna spadać. Czy możliwe jest uratowanie się, jeśli przed samym jej upadkiem podskoczysz?

Nie

Tak

14 / 16

Ile litrów wody potrzebujemy, by w 1/3 wypełnić wannę o wymiarach 1.5m x 1m x 1m?

75 litrów

50 litrów

1000 litrów

500 litrów

15 / 16

120 milionów lat

890 milionów lat

4,5 miliarda lat

10 miliardów lat

16 / 16

Która jednostka NIE należy do jednostek podstawowych układu SI?

Kelwin

Sekunda

Dżul

Kilogram