Ważne postacie z historii świata - rozpoznasz je na zdjęciach?

1 / 12

Charles de Gaulle

Dwight Eisenhower

Bernard Law Montgomery

Philippe Petain

Charles de Gaulle (1890-1970) - Jeden z najwybitniejszych francuskich wojskowych oraz polityków XX wieku. Przed II wojną światową znany był z propagowania idei masowego wykorzystania broni pancernej w armii. W czasie wojny sprzeciwił się decyzji francuskiego parlamentu o kapitulacji i został przewodniczącym walczącego z hitlerowcami rządu Francji na uchodźstwie. Zaraz po wojnie stał przez 2 lata na czele tymczasowego rządu we Francji. W roku 1958 został premierem swojego kraju, zaś w latach 1959-1969 pełnił funkcję prezydenta. W czasie trwania jego kadencji przywrócono wolność francuskim koloniom oraz zreformowano system polityczny Francji, między innymi przez stworzenie nowej konstytucji. Wsławił się jednak także brutalnym tłumieniem buntów studenckich w roku 1968, co wywołało falę strajków w jego kraju.

Dalej