Quiz wiedzy ogólnej z motywem drzewa - jak sobie poradzisz?

1 / 10

Jakie drzewo, pod którym poeta lubił odpoczywać i pisać, rosło w pobliżu domu Jana Kochanowskiego?

Grusza

Topola

Dąb

Lipa