Czy kojarzysz drugie imię znanej osoby?

Uzupełnij brakujące imię.

Maria

Bolesław

Wojciech

Stanisław