Czy kojarzysz drugie imię znanej osoby?

Uzupełnij brakujące imię.

Wojciech

Bolesław

Maria

Stanisław