Ile jesteś gotów poświęcić dla realizacji marzeń?

1 / 12

Wybierz odpowiedź, która określa Cię najlepiej.

O swoich marzeniach myślę jako o planach i zamierzeniach.