Ukraiński quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

Czarnoziemy

Czerwonoziemy

Szaroziemy

Buroziemy