Uczeń 7 klasy jest z tym na bieżąco, a czy Ty wciąż to pamiętasz?

GEOGRAFIA

Polska leży na półkuli __________ i na półkuli __________.

Północnej, zachodniej

Południowej, zachodniej

Południowej, wschodniej

Północnej, wschodniej