16 pytań i jeden kolor - CZERWONY

Mars, nazywany też Czerwoną Planetą, jest ____________ od Słońca niż Ziemia.

Bliżej

Dalej