16 pytań i jeden kolor - CZERWONY

1 / 16

Mars, nazywany też Czerwoną Planetą, jest ____________ od Słońca niż Ziemia.

Bliżej

Dalej