Skojarzysz aktora z graną przez niego rolą?

Ferdynanda Kiepskiego

Zdzisława Beksińskiego

Mirosława Saniewskiego "Metyla"

Adasia Miauczyńskiego