Jak dobrze znasz wydarzenia z czasów PRL?

1 / 10

W 1947 roku rząd Józefa Cyrankiewicza został zmuszony przez ZSRR do wycofania się ze zgody na udział Polski w:

Planie UNICEF

Planie Jedności Europy

Planie Marshalla

Planie UNRRA